Өнөөдөр буюу 2017 оны 8-р сарын 7-нд Монгол Эм Импэкс Концерн Эхийн Сүүгээр Хооллолтыг дэмжих сайн дурын үүрэг амлалт түншлэлийн уулзалтанд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд оролцож “Хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжих тунхаг” бичигт гарын үсэг зурлаа.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s