Монгол Эм Импэкс Концерн нь хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэндийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, мэдээлэл олгох зорилгоор эрхлэн гаргадаг Доктор МЭИК сэтгүүлийн дугааруудыг хүргэж байна.